TV& VIDEO

nông sản xuất khẩu

Hàng loạt nông sản phải nhờ giải cứu

Hàng loạt nông sản phải nhờ giải cứu

VTV.vn - Chưa bao giờ chuyện đầu ra cho nông sản lại được đặt ra cấp thiết như hiện nay.