TV& VIDEO

nông sản xuất khẩu

Nỗ lực chấm dứt đánh bắt thủy sản trái phép

Nỗ lực chấm dứt đánh bắt thủy sản trái phép

VTV.vn - Các địa phương đang nỗ lực kết hợp nhiều biện pháp để vừa tuyên truyền vận động, vừa xử phạt kiên quyết tàu thuyền và ngư dân vi phạm.