nông thủy sản

Hàn Quốc sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý các sản phẩm nông, thủy sản

Hàn Quốc sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý các sản phẩm nông, thủy sản

VTV.vn - Hàn Quốc cho biết sẽ sử dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý các sản phẩm nông sản, thủy sản.