TV& VIDEO

nông thủy sản

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm chính thức Mông Cổ

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm chính thức Mông Cổ

VTV.vn - Hôm nay (8/5), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Thủ tướng Mông Cổ J. Erdenebat.