TV& VIDEO

nộp ngân sách

Còn nhiều yếu kém trong quản lý đất nông, lâm trường

Còn nhiều yếu kém trong quản lý đất nông, lâm trường

VTV.vn - Trong báo cáo giám sát của Quốc hội ngày 10/11, nhiều yếu kém trong lĩnh vực quản lý đất nông, lâm trường đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ rõ.