TV& VIDEO

Nốt xe

Bộ GTVT loại bỏ cơ chế 'xin – cho' khai thác tuyến vận tải hành khách

Bộ GTVT loại bỏ cơ chế 'xin – cho' khai thác tuyến vận tải hành khách

VTV.vn - Tử ngày 1/1/2016, cơ chế "xin – cho" khai thác tuyến vận tải hành khách sẽ chính thức bị bãi bỏ.