TV& VIDEO

nữ danh ca Khánh Ly

Khánh Ly tiết lộ những thói quen của Trịnh Công Sơn

Khánh Ly tiết lộ những thói quen của Trịnh Công Sơn

VTV.vn - Nữ danh ca Khánh Ly chia sẻ phải thật tinh ý mới biết được những thói quen của Trịnh Công Sơn.