TV& VIDEO

núi rừng Tây Nguyên

Mất rừng tự nhiên ở Tây Nguyên do buông lỏng quản lý

Mất rừng tự nhiên ở Tây Nguyên do buông lỏng quản lý

VTV.vn - Buông lỏng quản lý, năng lực yếu kém, nhiều chồng chéo trong phân cấp quản lý bảo vệ rừng là những nguyên nhân dẫn đến việc rừng Tây Nguyên vẫn tiếp tục bị suy giảm.