nước giếng khoan

Hơn 90% mẫu nước giếng khoan tại TP.HCM không đạt chất lượng

Hơn 90% mẫu nước giếng khoan tại TP.HCM không đạt chất lượng

VTV.vn - Kết quả kiểm định cho thấy, hơn 90% mẫu giếng khoan tại TP.HCM không đạt chất lượng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive