nước sạch

Độc đáo thiết bị thu nước sạch từ không khí

Độc đáo thiết bị thu nước sạch từ không khí

VTV.vn - .Lấy nước sạch từ không khí. Đây là một ý tưởng đã được các nhà sáng chế ở Chile biến thành hiện thực.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive