TV& VIDEO

nước sạch

Khủng hoảng nước sạch tại Puerto Rico

Khủng hoảng nước sạch tại Puerto Rico

VTV.vn - Rất nhiều người dân Puerto Rico vẫn đến và lấy nước trong khu vực bị cảnh báo ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp.