nước sinh hoạt

Đảo Bé Lý Sơn: Tiềm năng phát triển du lịch được đánh thức nhờ có điện

Đảo Bé Lý Sơn: Tiềm năng phát triển du lịch được đánh thức nhờ có điện

VTV.vn - Từ khi có dự án sử dụng năng lượng Mặt Trời kết hợp với hệ thống điện diesel, người dân đảo Bé Lý Sơn đã mạnh dạn đầu tư, khai thác lợi thế của địa phương để làm du lịch.