TV& VIDEO

nuôi cá tra

Rà soát lại diện tích thả nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long

Rà soát lại diện tích thả nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đang yêu cầu các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long rà soát lại toàn bộ diện tích thả nuôi cá tra.