nuôi con nhỏ

Chỉ có 22% trẻ em Việt Nam được bú sữa mẹ đến 2 tuổi

Chỉ có 22% trẻ em Việt Nam được bú sữa mẹ đến 2 tuổi

VTV.vn - Tại Việt Nam chỉ có 24% trẻ em dưới 6 tháng tuổi được bú sữa mẹ hoàn toàn và chỉ 22% trẻ được bú sữa mẹ cho đến 2 tuổi.