TV& VIDEO

Ô Chợ Dừa

Cần điều chỉnh vị trí và bổ sung tên phố, ngõ

Cần điều chỉnh vị trí và bổ sung tên phố, ngõ

VTV.vn -Thời gian qua, TP Hà Nội đã chú trọng việc thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung tên các đường, phố, ngõ. Tuy nhiên, việc này chưa thực hiện đồng bộ, nhất quán trên toàn địa bàn.