TV& VIDEO

Ô mai mơ

Phát hiện ô mai chứa chất tạo ngọt vượt ngưỡng tại Hà Nội

Phát hiện ô mai chứa chất tạo ngọt vượt ngưỡng tại Hà Nội

VTV.vn - Qua quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện mẫu ô mai chất tạo ngọt vượt ngưỡng tại Hà Nội.