TV& VIDEO

ô nhiễm không khí

Gối cảm biến hạn chế ô nhiễm không khí

Gối cảm biến hạn chế ô nhiễm không khí

VTV.vn - Có chung lo lắng về sức khỏe cho con gái như các bậc phụ huynh khác, anh Yosi Romano ở Anh đã sáng tạo ra một loại gối dùng cho xe nôi có tên Brizi Baby.