TV& VIDEO

ô nhiễm nguồn nước

Đà Lạt: Tái diễn ô nhiễm nguồn nước từ rác thải nông nghiệp

Đà Lạt: Tái diễn ô nhiễm nguồn nước từ rác thải nông nghiệp

VTV.vn - Đà Lạt xanh, sạch phải đối mặt với thực trạng ô nhiễm nguồn nước từ rác thải nông nghiệp ngày càng trầm trọng hơn, và người gây ta chính những nông dân địa phương .