TV& VIDEO

ô nhiễm

Ô nhiễm không khí tại TP.HCM chủ yếu do các hoạt động giao thông

Ô nhiễm không khí tại TP.HCM chủ yếu do các hoạt động giao thông

VTV.vn - Theo các số liệu quan trắc và nghiên cứu, ô nhiễm không khí tại TP.HCM chủ yếu do các hoạt động giao thông.