TV& VIDEO

ô nhiễm

Không khí Hà Nội chỉ chấp nhận được 2 ngày/tuần

Không khí Hà Nội chỉ chấp nhận được 2 ngày/tuần

VTV.vn - Trong báo cáo mới được đưa ra, người dân Hà Nội phải hít không khí ô nhiễm đến 5 ngày/tuần.