ô nhiễm

Hàng ngàn hộ dân tại TP.HCM sống chung với dòng kênh ô nhiễm

Hàng ngàn hộ dân tại TP.HCM sống chung với dòng kênh ô nhiễm

VTV.vn - Hàng ngàn hộ dân nuôi cá và trồng lúa trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM, đang bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm của nguồn nước tại dòng kênh Trung ương.