TV& VIDEO

ô tô hết hạn

Xử lý, tịch thu 21.000 xe ô tô “hết đát” lưu thông trên đường

Xử lý, tịch thu 21.000 xe ô tô “hết đát” lưu thông trên đường

VTV.vn - Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết sẽ xử lý, tịch thu 21.000 xe ô tô hết niên hạn lưu thông trên đường.