TV& VIDEO

ô tô

Những quy định mới về ô tô từ 1/1/2018

Những quy định mới về ô tô từ 1/1/2018

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2018, sẽ có quy định mới về thắt dây an toàn, khí thải, thủ tục nhập khẩu ô tô được áp dụng. Đặc biệt nhất đó là thuế nhập khẩu sẽ về 0%.