TV& VIDEO

ODA

Ireland hỗ trợ Việt Nam 7,5 triệu Euro/năm giai đoạn 2017 - 2020

Ireland hỗ trợ Việt Nam 7,5 triệu Euro/năm giai đoạn 2017 - 2020

VTV.vn - Chính phủ Ireland cam kết dành khoản ODA trị giá 7,5 triệu Euro/năm cho giai đoạn 2017 - 2020 nhằm hỗ trợ Việt Nam.