TV& VIDEO

ODA

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản tiếp tục ưu tiên dành ODA cho Việt Nam

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản tiếp tục ưu tiên dành ODA cho Việt Nam

VTV.vn - Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục quan tâm ưu tiên dành nguồn vốn ODA cho Việt Nam, để hỗ trợ Việt Nam phát triển trong thời gian tới.