TV& VIDEO

Olivier Giroud

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 sẽ kết thúc chính xác khi nào?

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 sẽ kết thúc chính xác khi nào?

VTV.vn - Hôm nay (31/1) là thời hạn chót của kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 ở nhiều nước châu Âu nhưng thời điểm kết thúc của mỗi nơi lại khác nhau.