TV& VIDEO

ông chủ amazon

Một ngày của ông chủ Amazon như thế nào?

Một ngày của ông chủ Amazon như thế nào?

VTV.vn - Bạn có hình dung một ngày của Jeff Bezos - ông chủ Amazon sẽ như thế nào? Sẽ không bất ngờ với câu trả lời, đó là: vô cùng bận rộn.