TV& VIDEO

ông Kem Sokha

Căng thẳng chính trị gia tăng tại Campuchia

Căng thẳng chính trị gia tăng tại Campuchia

VTV.vn - Tình hình chính trị tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) đang trở nên căng thẳng.