TV& VIDEO

ông Táo về trời

Người Hà Nội nô nức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời

Người Hà Nội nô nức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời

VTV.vn - Như một nghi thức truyền thống tốt đẹp của người Việt, cứ đến ngày 23 tháng Chạp nhiều người dân lại thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời.