ông vua con

Cần siết chặt kỷ luật trong Đảng

Cần siết chặt kỷ luật trong Đảng

VTV.vn - Chỉ đạo của Tổng Bí thư đối với vụ việc của ông Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang đã khẳng định quyết tâm cao về sự siết chặt kỷ luật của Đảng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive