TV& VIDEO

Online Friday

Gần 370.000 sản phẩm khuyến mại trong Online Friday 2016

Gần 370.000 sản phẩm khuyến mại trong Online Friday 2016

VTV.vn - Gần 370.000 sản phẩm khuyến mãi của 3.500 doanh nghiệp đã được mở bán với mức giảm giá lớn nhất lên đến 50% trong Online Friday 2016.