TV& VIDEO

Orlando Bloom

Katy Perry đánh trống lảng khi bị hỏi chuyện tái hợp sao phim Cướp biển vùng Caribbean

Katy Perry đánh trống lảng khi bị hỏi chuyện tái hợp sao phim Cướp biển vùng Caribbean

VTV.vn - Không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận là cách Katy Perry lựa chọn khi bị hỏi về việc nối lại tình xưa với Orlando Bloom.