TV& VIDEO

Para Games 8

Para Games 8: VĐV bơi khuyết tật Việt Nam phá kỷ lục châu Á

Para Games 8: VĐV bơi khuyết tật Việt Nam phá kỷ lục châu Á

VTV.vn - Tấm HCV đầu tiên của thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Para Games 8 thuộc về Nguyễn Thành Trung khi đã phá kỷ lục châu Á ở nội dung 100m bơi ếch.