TV& VIDEO

Paris

Paris nắm cơ hội trở thành trung tâm tài chính mới của châu Âu

Paris nắm cơ hội trở thành trung tâm tài chính mới của châu Âu

VTV.vn - Thủ tướng Pháp vừa công bố một loạt quyết định để thu hút những doanh nghiệp tài chính đang tính chuyện rời khỏi London, Anh.