Petrolimex

Petrolimex phát hành hóa đơn điện tử mua xăng dầu từ 1/1/2018

Petrolimex phát hành hóa đơn điện tử mua xăng dầu từ 1/1/2018

VTV.vn - Từ ngày 1/1/2018, lần đầu tiên Petrolimex phát hành hóa đơn điện tử khi mua xăng dầu thay thế cho việc phát hành hóa đơn giấy như trước đây.