TV& VIDEO

phá án vụ phá rừng Pơ mu

Quảng Nam lập đoàn công tác phá án vụ phá rừng Pơ mu

Quảng Nam lập đoàn công tác phá án vụ phá rừng Pơ mu

VTV.vn - UBND tỉnh Quảng Nam đã lập đoàn công tác vào tận hiện trường vụ phá rừng Pơ mu để chỉ đạo công tác điều tra, sớm phá án.