TV& VIDEO

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng nhìn như Bạch Tuyết trên tạp chí của Pháp

Phạm Băng Băng nhìn như Bạch Tuyết trên tạp chí của Pháp

VTV.vn - Tạp chí Télérama của Pháp đã mời Phạm Băng Băng là gương mặt trang bìa cho tờ này trong số mới nhất của năm 2018.