TV& VIDEO

Phạm Bình Minh

Nâng kim ngạch song phương Việt Nam - Iran đạt mức 2 tỷ USD

Nâng kim ngạch song phương Việt Nam - Iran đạt mức 2 tỷ USD

VTV.vn - Việt Nam và Iran cần tập trung thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại nhằm sớm đưa kim ngạch song phương đạt mức 2 tỷ USD như Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí.