TV& VIDEO

Phạm Lê Tuấn

“Giá bảo hiểm y tế dù tăng cũng chỉ bằng 2-3 bữa nhậu”

“Giá bảo hiểm y tế dù tăng cũng chỉ bằng 2-3 bữa nhậu”

VTV.vn- Đó là ý kiến của TS Nguyễn Văn Tiên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khi đề cập về việc tăng giá dịch vụ y tế cũng như bảo hiểm y tế trong năm 2016.