Phạm Minh Chính

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

VTV.vn - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính mong muốn mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản sẽ phát triển tốt đẹp hơn nữa.