Phạm Thị Hương

Hiệu quả cho vay hộ mới thoát nghèo

Hiệu quả cho vay hộ mới thoát nghèo

VTV.vn - Trong hơn 1 năm qua, nguồn vốn vay cho hộ mới thoát nghèo đã giúp nhiều hộ vay phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và có cuộc sống tốt hơn.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive