TV& VIDEO

Phạm Thị Thu Hiền

"Bố mẹ chết rồi, đừng khóc nữa em!"

"Bố mẹ chết rồi, đừng khóc nữa em!"

VTV.vn - Lần nào nghe cô em gái đang học lớp 3 hỏi về bố mẹ, Dịu cũng cố bình tĩnh trấn an em bằng những lời an ủi: “Bố mẹ đi rồi nhưng bố mẹ luôn ở bên cạnh chị em mình”.