TV& VIDEO

Phạm Tuấn Hải

GK Vua đầu bếp: "Người đàn ông đeo tạp dề rất gần gũi, dễ thương"

GK Vua đầu bếp: "Người đàn ông đeo tạp dề rất gần gũi, dễ thương"

VTV.vn - Trong chương trình Bữa trưa vui vẻ, giám khảo Tuấn Hải đã chia sẻ quan điểm của mình về việc đàn ông làm đầu bếp.