Phạm Tường Lan Thy

Gặp cô gái đầu tiên ra đời từ thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam

Gặp cô gái đầu tiên ra đời từ thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam

VTV.vn - Phạm Tường Lan Thy là một trong ba bé được sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Việt Nam.