TV& VIDEO

phạm văn quang

Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Sáng 6/10, tại Hội trường Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đảng bộ Đài đã khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đảng viên dự bị thuộc các Chi, Đảng bộ trực thuộc.