TV& VIDEO

phân biệt giới tính

UBS thành lập quỹ đầu tư vào các công ty chống phân biệt giới tính

UBS thành lập quỹ đầu tư vào các công ty chống phân biệt giới tính

VTV.vn - Ngân hàng hàng đầu Thụy Sĩ (UBS) sẽ thành lập một quỹ đầu tư vào top 100 các công ty chống phân biệt giới tính.