TV& VIDEO

phân biệt giới tính

Hàng triệu phụ nữ ở Mỹ xuống đường tuần hành bảo vệ quyền phụ nữ

Hàng triệu phụ nữ ở Mỹ xuống đường tuần hành bảo vệ quyền phụ nữ

VTV.vn - Hoạt động tuần hành quy mô lớn bảo vệ quyền phụ nữ diễn ra tại Washington, thành phố New York, Chicago, Los Angeles và nhiều thành phố khác trên toàn nước Mỹ.