TV& VIDEO

phân bón hữu cơ

Công ty phân bón kiểu đa cấp tung đủ "chiêu" dụ người tham gia

Công ty phân bón kiểu đa cấp tung đủ "chiêu" dụ người tham gia

VTV.vn - Để lôi kéo người tham gia, các công ty phân bón kiểu đa cấp đã không tiếc lời quảng cáo về sản phẩm, quyền lợi khi tham gia cũng như dùng số đông để tư vấn, thuyết phục.