TV& VIDEO

phân bón không rõ nguồn gốc

Bát nháo thị trường phân bón nội địa

Bát nháo thị trường phân bón nội địa

VTV.vn - Không khó để thấy sự xuất hiện bát nháo của mặt hàng phân bón ở bất kỳ địa phương nào trong cả nước, đặc biệt là tình trạng phân bón giả, kém chất lượng.