TV& VIDEO

Phan Hoàng Thái

WCC chính thức gửi thư mời Phan Hoàng Thái

WCC chính thức gửi thư mời Phan Hoàng Thái

VTV.vn - Sau nhiều nỗ lực, Phan Hoàng Thái đã nhận được thư mời của Trung tâm Huấn luyện Xe đạp Thế giới (WCC) tham dự đợt tập huấn quốc tế tại đây.