TV& VIDEO

Phần Lan

Đề nghị Phần Lan tích cực ủng hộ quan hệ hợp tác Việt Nam - EU

Đề nghị Phần Lan tích cực ủng hộ quan hệ hợp tác Việt Nam - EU

VTV.vn - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Phần Lan tích cực ủng hộ quan hệ hợp tác Việt Nam - EU.