TV& VIDEO

phân loại rác thải

Việc tử tế: Phong trào "Phân loại rác, hỗ trợ vượt khó"

Việc tử tế: Phong trào "Phân loại rác, hỗ trợ vượt khó"

VTV.vn - "Phân loại rác thải, hỗ trợ vượt khó" là mô hình tổ nhóm nổi bật tại phường Trần Nguyên Hãn, Bắc Giang.