TV& VIDEO

Phan Mạnh Quỳnh

Hotboy Đào Tín kể câu chuyện tình yêu của chính mình qua "Hạt mưa vẫn rơi"

Hotboy Đào Tín kể câu chuyện tình yêu của chính mình qua "Hạt mưa vẫn rơi"

VTV.vn - Đào Tín - học trò của Thu Minh và Tóc Tiên - chính thức cho ra sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình mang tên "Hạt mưa vẫn rơi".