TV& VIDEO

phần mềm độc hại

Hơn 13% người Việt bị tấn công web trong 2 tháng gần đây

Hơn 13% người Việt bị tấn công web trong 2 tháng gần đây

VTV.vn - Trung bình có hơn 13% người dùng bị tấn công bởi các mối đe dọa từ web trong giai đoạn từ tháng 4 - 6/2017.