TV& VIDEO

phần thi ứng xử

BTC Hoa hậu Việt Nam 2016 khẳng định không cho thí sinh “học vẹt”

BTC Hoa hậu Việt Nam 2016 khẳng định không cho thí sinh “học vẹt”

VTV.vn - Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 cho biết các thí sinh sẽ không được cấp câu hỏi và học thuộc đáp án.