TV& VIDEO

phần trình diễn

Tập 8 - Vietnam’s Got Talent: Chuông vàng lại reo?

Tập 8 - Vietnam’s Got Talent: Chuông vàng lại reo?

Trong tập 8, chuông vàng quyền lực sẽ được xem xét đưa ra sử dụng với một thí sinh nữ lớn tuổi đặc biệt.