TV& VIDEO

phần tử Hồi giáo cực đoan

EU – ASEAN hợp tác chống khủng bố

EU – ASEAN hợp tác chống khủng bố

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) cam kết hợp tác với ASEAN trong cuộc chiến chống khủng bố.